FAQs Complain Problems

news and notice

श्रम स्वीकृति अनलाईन आवेदन कार्यको शुभारम्भ

वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित एवं भरपर्दो बनाई स्थानीय तहसम्म पहुँच अभिबद्धि गर्न वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारको व्यक्तिगत तथा पुन: श्रम स्वीकृतिको अनलाइन आवेदन कार्य मिति 2079/12/18 को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रलाई जिम्मेवारी तोकिएकोमा न

Pages