FAQs Complain Problems

प्रशासन शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

फोटो पद नाम कामको जिम्मेवारी सम्पर्क नंम्बर
अधिकृत आठौंं (शाखा प्रमुख) 

सुर्यनाथ कोइराला

प्रशासन शाखा प्रमुख ९८४३१९८५५०
अधिकृत छैठौं नारायण प्रसाद तिमिल्सिना कर्मचारी प्रशासन,जिन्सी व्यवस्थापन तथा पञ्जिकरण प्रमाणिकरण सम्बन्धि कार्य  ९८१५२१८०७५
सूचना प्रविधि अधिकृत  बिष्णुहरी अर्याल सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धि कार्य ९८५१११०१७६
सहायक पाचौं प्रदिप लामिछाने

 राजश्व अनुमान,संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य

९८४११५१७१६
सहायक पाचौं  बिज्ञान खड्की  सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य ९८४९८३४६४६ 
सहायक पाचौं प्रमिशा राना राजश्व अनुमान,संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य ९८६०९३४५८३
सहायक कम्प्युटर अपरेटर सागर खत्री प्रशासन शाखा ९८६६०७५४८०
  सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रकृति श्रेष्ठ  प्रशासन शाखा ९८०३४३४३५०
फिल्ड सहायक उत्तमराज गिरी पञ्जिकरण सम्बन्धि कार्य ९८५१०६४३८७
  एम.आई.स.अपरेटर सन्जु खड्का पञ्जिकरण सम्बन्धि कार्य ९८४३९४५२४९