FAQs Complain Problems

प्रशासन शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

फोटो पद नाम कामको जिम्मेवारी सम्पर्क नंम्बर e-mail
अधिकृत आठौंं (शाखा प्रमुख) 

सुर्यनाथ कोइराला

प्रशासन शाखा प्रमुख ९८४३१९८५५० administration@nagarjunmun.gov.np
अधिकृत आठौंं (शाखा प्रमुख) 

कल्पना शर्मा

राजश्व अनुमान,संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य ९८५१२०१४४९ revenue@nagarjun.gov.np
अधिकृत छैठौं नारायण प्रसाद तिमिल्सिना कर्मचारी प्रशासन,जिन्सी व्यवस्थापन तथा पञ्जिकरण प्रमाणिकरण सम्बन्धि कार्य ९८१५२१८०७५ store@nagarjunmun.gov.np
सूचना प्रविधि अधिकृत  बिष्णुहरी अर्याल सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धि कार्य ९८५१११०१७६ ito@nagarjunmun.gov.np
सहायक पाचौं प्रदिप लामिछाने

जिन्सी व्यवस्थापन

९८४११५१७१६ store@nagarjun.gov.np
सहायक पाचौं प्रमिशा राना राजश्व अनुमान,संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य ९८६०९३४५८३ revenue@nagarjun.gov.np
सहायक कम्प्युटर अपरेटर सागर खत्री प्रशासन शाखा ९८६६०७५४८० administration@nagarjunmun.gov.np
  सहायक कम्प्युटर अपरेटर प्रकृति श्रेष्ठ प्रशासन शाखा ९८०३४३४३५० administration@nagarjunmun.gov.np
एम.आई.स.अपरेटर उत्तमराज गिरी पञ्जिकरण सम्बन्धि कार्य ९८५१०६४३८७ vitalregistration@nagarjun.gov.np
  एम.आई.स.अपरेटर ललिता ज्यूठकुरी पञ्जिकरण सम्बन्धि कार्य   vitalregistration@nagarjun.gov.np