FAQs Complain Problems

आर्थिक प्रशासन शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

   फोटो    पद नाम थर कामको जिम्मेवारी    सम्पर्क नं  
      वरिष्ठन लेखा अधिकृत(आठौं)     आनन्द कुमार खड्का         आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख ९८४८०६२२६२
   आ.ले.प अधिकृत छैटौं      प्रेम बहादुर गिरी  अन्तरिक लेखा परिक्षण सम्बन्धि कार्य ९८५७८२२९०२
लेखापाल नविन चन्द्र घिमिरे आर्थिक प्रशासन शाखा सम्बन्धि कार्य ९८४०७२१६७१
वरिष्ठ सहायक संजित के.सी आर्थिक प्रशासन शाखा सम्बन्धि कार्य ९८५११७९४८३
  सहायक कम्प्युटर अपरेटर ईश्वरी लामिछाने आर्थिक प्रशासन शाखा सम्बन्धि कार्य ९८४९९१९५३३