FAQs Complain Problems

वडा न : ९

वडा नं. ९ को कर्मचारी विवरण
 क्र.सं.    नाम, थर  पद  सम्पर्क नं.                                       कार्यालय नं.
 राम कृष्ण भट्टराई                                   अध्यक्ष  ९८०३८४५७५७
 ९८०२०३५२८३
 ०१-४०३४२२२
 दमन्त कुमारी खत्री  वडा सचिव  ९८४१५५५३८५
 मंगल बलामी  वडा प्राविधिक  ९८४११२३६९२
 सुशिल लुईटेल  सहायक कम्प्युटर अपरेटर                                     ९८४३००४६०५
 सरिता भट्टराई  कार्यालय सहयोगी  ९८१८२९६५१६
Undefined
Ward Contact Number: 
०१-४०३४२२२
Weight: 
9