FAQs Complain Problems

लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा सीप विकास सम्बन्धी सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मिति :२०८०/०९/०३)

                                      नेपाल सरकार

                      उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

                    लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र

लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा सीप विकास सम्बन्धी सूचना ।

                  (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/०९/०३)

Supporting Documents: