FAQs Complain Problems

वडा न : ५

                                      वडा नं. ५ को कर्मचारी विवरण

क्र.सं. नाम, थर पद सम्पर्क नं. कार्यालय नं.
महेश रिमाल वडा अध्यक्ष/प्रवक्ता ९८५१००५५९८ ०१-४२७९११६
सुशिला अर्याल ज्ञवाली                       वडा सचिव  ९८६८४४७९२८
मंगल कुमार वलामी इन्जिनियर                  ९८४११२३६९२
निशा श्रेष्ठ सहायक कम्प्युटर अपरेटर ९८५११९०५६६
राजाराम अर्याल सहायक कम्प्युटर अपरेटर ९८५१३३३३२७
सन्जिता नेपाली सहायक कम्प्युटर अपरेटर (दैनिक ज्यालादारी)  ९८६०६७६८८४
विनि के.सी. कार्यलय सहयोगी  ९८६०६७६६८८
Undefined
Ward Contact Number: 
०१-४२७९११६
Weight: 
5