FAQs Complain Problems

उपभोक्ता समितिहरू मार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको कार्यन्यवनको सम्बन्धमा उपभोक्ता समिति गठन गरी सो समितिका पदाधिकारीहरू (अध्यक्ष ,कोषाध्यक्ष र सचिव) र सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष एवं वडा सचिवहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम