FAQs Complain Problems

Elected Officials

Name Designation Tenure Phone
जुजुन लामा वडा सदस्य वडा नं.१ +९७७ ९८०३७२५९४४
चन्द्रिका विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य वडा नं.२ +९७७ ९८०८९३१५३५
लंकेश लामा वडा सदस्य वडा नं.२ +९७७ ९८४१२३०६६५
सानु वीर नगरकोटी वडा सदस्य वडा नं.२ +९७७ ९८४३०१२२१३
राधिका दर्नार दलित महिला सदस्य वडा नं.३ +९७७ ९८४१६६९३२५
उमेश लामा वडा सदस्य वडा नं.३ +९७७ ९८५१०२६६८४
किशोर नगरकोटी वडा सदस्य वडा नं.३ +९७७ ९८४१५६०४०६
शुशिला नेपाल महिला सदस्य वडा नं.४ +९७७ ९८४९६२८९४९
निरा गजमेर दलित महिला सदस्य वडा नं.४ +९७७ ९८४९४१३९४८
बिशेश्वोर प्रसाद ढुंगाना वडा सदस्य वडा नं.४ +९७७ ९८४१३३९११६
बिष्णु प्रसाद भट्टराई वडा सदस्य वडा नं.४ +९७७ ९८५१०८५०१३
बुद्धिमाया पुतुवर (नगरकोटी) महिला सदस्य वडा नं.५ +९७७ ९८२३७६४९२१
कल्पना बसेल दलित महिला सदस्य वडा नं.५ +९७७ ९८१३४८२३७४
केशब थापा वडा सदस्य वडा नं.५ +९७७ ९८५१०१८३७२
शुक्र बहादुर लामा वडा सदस्य वडा नं.५ +९७७ ९८४१५२५१९२
हुम्जुला राई बि.क दलित महिला सदस्य वडा नं.६ +९७७ ९८४३५३६२६०
देवेन्द्र राज गिरी वडा सदस्य वडा नं.६ +९७७ ९८४१२४६०२८
कुमार तामाङ वडा सदस्य वडा नं.६ +९७७ ९८०३९८९००७
सबिना घले महिला सदस्य वडा नं.७ +९७७ ९८४१३१७२८७
पुतली परियार दलित महिला सदस्य वडा नं.७ +९७७ ९८४१५४४३२५

Pages