FAQs Complain Problems

पशु शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

     क्र.सं.   नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर इमेल  ठेगाना
        कारन बहादुर कठायत      अधिकृत स्तर छैटो          ९८५११९७०८४  
लक्ष्मी राई      नायक पशु सेवा प्राविधिक  ९८४३७९५३४७  
३  निर्मला गैरे पशु स्वास्थ्य प्राविधिक ९८६७७७३११२