FAQs Complain Problems

वडा न : १

Nepali

 

रामचन्द्र लामा    वडा अध्यक्ष  

जुजन लामा वडा सदस्य

रामेश्वोर लामा वोड सदस्य

शान्ता लामा नगर कार्यपालिका वडा सदस्य 

 

 

 

 

साबिक इचंगु नारायण गा.वि.स.काे वडा नं.७,८ र ९

 

 

सम्पर्क टेलिफोन न: ०१-५१३९१८०

रामचन्द्र लामा (वडा अध्यक्ष)
जुजन लामा( वडा सदस्य)
रामेश्वोर लामा ( वडा सदस्य)
शान्ता लामा( नगर कार्यपालिका वडा सदस्य)