सूचना तथा समाचार

आ.व २०७४/७५ को बार्षिक आन्तरिक आम्दानी

आ.व २०७४/७५ को बार्षिक आन्तरिक आम्दानी शिषकगत एकिकृत बिबरण २०७४ श्रावण देखी चैत्र सम्म वडा १ देखि १० सम्म

नागार्जुन नगरपालिका सहकारी एन २०७५ निर्माणका निम्ति रायसुझाब संकलन

सहकारी एन २०७५ निर्माणका निम्ति रायसुझाब संकलन गर्ने उद्देश्यले क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सहकारीहरुको रायसुझाब संकलन तथा आभिमुकिकरण कार्यकमबाट सहकारी बिद्येक निर्माणका लागि राय सुझाब दिनको लागि १५ दिन भित्र पेश गर्न निर्णय गरियो |

 

आ.व २०७३।७४ को वार्षिक प्रगति समिक्षा तथा जनप्रतिनिधिहरुको १०० दिनको प्रगति पस्तुती

नागार्जुन नगरपालिकाको आ.व २०७३।७४ को वार्षिक प्रगति समिक्षा तथा जनप्रतिनिधिहरुको १०० दिनको प्रगति पस्तुती कार्यक्रम मिति २०७४ भाद्र २८ गते सम्पन्न भयो

प्रथम नगर सभा सम्पन्न

नागार्जुन नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको प्रथम नगर सभाको वैठकबाट पारित आ.व २०७४।७५को वार्षिक निति, कार्यक्रम तथा वजेट मिति २०७४।३।३० गते माननिय पूर्व उप प्रधान एवं संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री श्री प्रकाशमान सिहंज्यूको प्रमुख अतिथ्यतामा सम्पन्न भयो ।

Pages