FAQs Complain Problems

तपाईलाई हाम्रो websites कस्तो लग्यो?

धेरै राम्रो
23% (35 votes)
राम्रो
19% (30 votes)
ठीकै
58% (89 votes)
Total votes: 154