तपाईलाई हाम्रो websites कस्तो लग्यो?

धेरै राम्रो
28% (21 votes)
राम्रो
16% (12 votes)
ठीकै
57% (43 votes)
Total votes: 76