तपाईलाई हाम्रो websites कस्तो लग्यो?

धेरै राम्रो
28% (12 votes)
राम्रो
14% (6 votes)
ठीकै
58% (25 votes)
Total votes: 43