FAQs Complain Problems

कोभिड -१९ संक्रमित संख्य अपडेट

नागार्जुन नगरपालिका अन्तर्गत मिति २०७८/०१/२९ गते सम्मको कोभिड -१९ अवस्था

 वडा     संक्रमित संख्या   पुरुष संक्रमित संख्या   महिला  संक्रमित संख्या   मूत्यु भएको   सम्पर्क विहिन   निको भएको   होम आईसुलेशन   अस्पतालमा रहएको   जम्मा  
१९२ १०४ ८८ ४५ १४६ १४७

११३ ५६ ५७ २२ ९० ९०
४८ ३३ १५ १७ ३१

३१

२६७ १४९ ११८ ६३ २०० २०२
५६ २५ ३१ ४७ ४७
१०६ ६० ४६ १७ ८२ ८२

५९

३६ २३ १४ ४३ ४३
१८ ११ १८ १८
५३ ३८ १५ ४५

४५

१० ६५ ४० २५ १४ ५० ५०
                   
जम्मा ९७७ ५२२ ४२५ १४ २०८ ७५२ ७५५