नागार्जुन नगरपालिका सहकारी एन २०७५ निर्माणका निम्ति रायसुझाब संकलन

सहकारी एन २०७५ निर्माणका निम्ति रायसुझाब संकलन गर्ने उद्देश्यले क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सहकारीहरुको रायसुझाब संकलन तथा आभिमुकिकरण कार्यकमबाट सहकारी बिद्येक निर्माणका लागि राय सुझाब दिनको लागि १५ दिन भित्र पेश गर्न निर्णय गरियो |